„SPRZATAMY DLA POLSKI”  – akcja w GZS , w Skarbimierzu- Osiedle.

W dniu 22.04.2022r. w Gminnym Zespole Szkół  w Skarbimierzu- Osiedle odbyła się 3 edycja akcji „Sprzątamy dla Polski”, organizowana przez Stowarzyszenie „ Dla Polski” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki.
W akcji brali udział uczniowie z klas: 5a, 7d ( 2 uczniów) , 8b (1 uczeń) i cały Oddział Przygotowawczy- starszych uczniów z Ukrainy wraz z wychowawcą Elżbietą Żagiel ( inicjatorką akcji).
Nauczyciele z GZS : Magdalena Gucał, Ewa Kielman, Anna  Kurpiel wraz z w/w uczniami, zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci, sprzątali teren wokół budynków szkoły, przedszkola, wokół boiska „Orlik”, a także wokół Urzędu Gminy.
Akcja trwała 2 h i udało się zebrać dużo śmieci.
Inicjatywa miała na celu  nie tylko troskę o środowisko naturalne w swojej najbliższej okolicy, ale również kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro.
Uczniowie wykazali się dobrowolnością, dużym zaangażowaniem, odpowiedzialnością  i chęcią posprzątania naszej małej Ojczyzny.
                                                                                                                 Organizator akcji
                                                                                                                    Elżbieta Żagiel