Targi szkół online organizowane przez Ogólnopolską Federację Młodych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych w woj. opolskim,Pandemia COVID-19 w bardzo dużym stopniu przyczyniła się do zmiany sposobu funkcjonowania placówek oświatowych. Wpłynęła na tryb prowadzenia zajęć, które z półtoramiesięczną przerwą, od roku odbywają się zdalnie. Uniemożliwiła lub bardzo ograniczyła Państwu organizację wielu ważnych i cyklicznie organizowanych wydarzeń. Jednym z nich były tzw. Dni otwarte, które co roku przybliżały uczniom szkół podstawowych miejsce ich przyszłej nauki.Zaistniałą sytuację dostrzega stowarzyszenie Ogólnopolska Federacja Młodych. Dlatego zostały podjęte działania w celu zorganizowania „Dni otwartych online 2021” w województwie opolskim. Podobne inicjatywy realizowane były w województwie podlaskim.Projekt zakłada utworzenie na platformie Facebook specjalnej grupy zrzeszającej osoby zainteresowane rekrutacją do szkół średnich z województwa opolskiego. Zostaną zaprezentowane opisy szkół średnich w formie autoprezentacji wraz z ofertą edukacyjną.Wobec powyższego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie powyższych informacji uczniom oraz zamieszczenie na stronie internetowej /Facebooku/dzienniku elektronicznym Państwa placówki informacji o naszej inicjatywie oraz linku https://www.facebook.com/groups/379213869879738 , który umożliwi uczniom zapoznanie się z ofertą edukacyjną prezentowanych tam szkół średnich.Kluczowym aspektem jest nas dotarcie do jak największego grona uczniów szkół podstawowych. Państwa pomoc w tym zakresie jest nieoceniona. Podjęta z Państwa strony współpraca w znacznym stopniu ułatwi uczniom pańskich szkół wybór miejsca, w którym będą kontynuowali swoją edukację.Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest Paweł Pieczarkaadres email; [email protected]tel. 514 480 190Z wyrazami szacunku,Paweł Pieczarka