Program Lingos dla Szkół

Informujemy, że Nasza Szkoła przez pierwsze półrocze uczestniczyła w Programie Lingos dla Szkół. Platforma sprawdziła się doskonale wśród uczniów klas drugich i trzecich – pomogła w opanowaniu słówek oraz zwrotów gramatycznych. Dzięki temu programowi uczniowie zostali zaangażowani do nauki języka angielskiego w nowoczesny sposób, rozwinęli umiejętność samodzielnego uczenia się i brania odpowiedzialności za swoją naukę. Ucząc się regularnie osiągnęli lepsze efekty, zapamiętali większą ilość słówek oraz usprawnili ich pisownię oraz wymowę. Nauczyciel pełniąc rolę moderatora dodającego zestawy słów towarzyszył Uczniom w procesie zdobywania i pogłębiania wiedzy. Zachęcam do zapoznania się z platformą oraz funkcjonowaniem Programu Lingos dla Szkół, w tym również zachęcam dzieci do aktywnego uczestnictwa w drugim półroczu nauki 😊
Życzę Wam bezpiecznych ferii oraz zachęcam do kontynuacji nauki w wolnej chwili 😉