Udane ferie zimowe w Gminie Skarbimierz

Ferie zimowe za nami. W Gminie Skarbimierz zadbano o to aby dzieci i młodzież się nie nudziły. Zespolone siły nauczycieli Gminnego Zespołu Szkół, Gminnej Biblioteki Publicznej, Rady Osiedla Skarbimierz i Rad Sołeckich oraz Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uczyniły wiele by właściwie zregenerować siły dzieci i młodzieży przed dalszą nauką.W okresie zimowego wypoczynku GBP i GZS w Skarbimierzu zaproponowały dzieciom  i młodzieży  mieszkańcom gminy wyjazdy do kin, teatrów i na lodowiska. Z tej formy wypoczynku skorzystało blisko 700 milusińskich. Dzieci i młodzież pod opieką szkolnych nauczycieli i instruktorów biblioteki oglądały bajki w jednym z opolskich kin („Lego”, „Skubani”), śmigały na łyżwach na opolskim lodowisku i odwiedziły teatr lalek we Wrocławiu (”Calineczka”), wyjeżdżały na basen do Strzelina. Wiele dzieci skorzystało też z propozycji stacjonarnych zajęć w szkole w Skarbimierzu i placówkach filialnych w Lipkach i Łukowicach Brzeskich, w filiach bibliotecznych oraz zorganizowanych przez Stowarzyszenie Wilijki w Żłobiźnie sportowych feriach w hali sportowej byłej szkoły rolniczej. Dzieci mogły uczestniczyć w warsztatach z języków obcych, wybranych przedmiotów czy też zajęciach sportowych i artystycznych. W wielu miejscach czekały też na dzieci inne atrakcje. Niestety nie doszły do skutku rodzinne wyjazdy na narty. Potencjalnych narciarzy zniechęciły niedobre informacje o warunkach narciarskich w Sudetach. Ciekawą inicjatywą była także wycieczkadla dzieci z rodzin, które wspomaga Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu. Jej uczestnicy – 39 osób, kilka godzin spędzili na basenie w Strzelinie, po czym zwiedzili Wrocław, odwiedzając także jedno z kin w tym mieście. Ponadto 34 dzieci i młodzieży wraz z nauczycielami i instruktorami uczestniczyło w wyjazdowych  warsztatach teatralno – tanecznych w  miejscowości Marianówka w Sudetach. Młodzi artyści przygotowywali nowy spektakl teatralny pod okiem kierownika warsztatów pani Grażyny Burskiej – kierownika Gimnazjum w Skarbimierzu oraz nowy spektakl taneczny przygotowywany przez panią Aleksandrę Ofmańską Kowalczyk – instruktora Gminnej Biblioteki Publicznej. W czasie warsztatów młodzież realizowała także program profilaktyki przeciw wszelkim  uzależnieniom. Owoce pracy warsztatowej można będzie zobaczyć w najbliższej przyszłości. Nowy spektakl teatralny szkolnego koła teatralnego pod koniec marca a premierę zespołów tanecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu początkiem czerwca. Wyjazdy dzieci i młodzieży były dofinansowane ze środków gminnych m.in. Rady Osiedla Skarbimierz – Osiedle i poszczególnych sołectw gminy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS oraz Banku Spółdzielczego w Oławie, Banku Spółdzielczego Grodków – Łosiów oraz Gminnej Biblioteki Publicznej  w Skarbimierzu i Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu. W imieniu organizatorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu i Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do udanych ferii zimowych w Gminie Skarbimierz. Szczególne podziękowania kieruję do nauczycieli GZS i instruktorów GBP.Andrzej Sowa