Uroczystość pod Pomnikiem Brieg-Pampitz

27 kwietnia br., przy  pomniku jeńców obozu Gross – Rosen w Pępicach, odbyła się uroczystość z okazji obchodów 73  rocznicy wyzwolenia obozu Brieg–Pampitz, oraz zakończenia II wojny światowej. Współorganizatorami tegorocznej uroczystości były: Gminna Biblioteka Publiczna oraz 1 Brzeski Pułk Saperów. Nad całością czuwali nauczyciele: Marzena Łyczak, Szymon Gancarczyk. Uroczystość poprowadzili wspólnie nauczyciel Gminnego Zespołu Szkół – Szymon Gancarczyk oraz mjr Sławomir Marcinek z  1 Pułku Saperów w Brzegu. Gośćmi tegorocznych obchodów byli: Wójt Gminy Skarbimierz – Andrzej Pulit, W-ce Burmistrz Miasta Brzeg Bartłomiej Kostrzewa, Sekretarz Powiatu Brzeskiego p. Genowefa Prorok, Sekretarz Gminy Skarbimierz p. Małgorzata Kubik mjr Paweł Augustyniak z 1 Pułku Saperów w Brzegu, przedstawiciele środowisk kombatanckich, Urzędu Gminy, Urzędu Miasta Brzeg, wojska, policji, straży pożarnej, straży gminnej w Skarbimierzu Osiedle. Uroczystość celebrowali także uczniowie szkół Powiatu Brzeskiego, w tym uczniów ze szkoły w Skarbimierzu wraz z opiekunami.Na wstępie uroczystości prowadzący powitał wszystkich zebranych. Następnie w nastrój zadumy i refleksji wprowadził swa modlitwą ksiądz Janusz Durlik.  Tuz po tym nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń; Prezes dr Józef Duda w imieniu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych uhonorował odznaczeniami Wójta Gminy Skarbimierz p. Andrzeja Pulita oraz p. Władysława Pyczka a następnie przybliżył w krótkim przemówieniu historię obozu Brieg-Pampitz. Kolejnym punktem uroczystości był apel poległych, poprowadzony przez mjr Sławomira Marcinka, po którym nastąpiła salwa honorowa, a na następnie delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty i znicze. Na koniec uczniowie szkoły przy wsparciu chóru Cantate Domino  zaprezentowali krótki program artystyczny. Po uroczystości na wszystkich gości czekał gorący posiłek w postaci gróchówki ufundowanej przez Wójta Gminy Skarbimierz.