Uroczystości rocznicowe pod pomnikiem w Pępicach

22 kwietnia br., przy  pomniku jeńców obozu Gross – Rosen w Pępicach, odbyła się uroczystość z okazji obchodów 71  rocznicy wyzwolenia obozu Brieg – Pampitz, oraz zakończenia II wojny światowej. Współorganizatorami tegorocznej uroczystości były: Gminna Biblioteka Publiczna oraz 1 Brzeski Pułk Saperów. Nad całością czuwali nauczyciele: Mariola Gancarczyk, Marzena Łyczak, Szymon Gancarczyk i Krzysztof Kowalczyk. Uroczystość poprowadził nauczyciel Gminnego Zespołu Szkół – Szymon Gancarczyk który rozpoczął od powitania  przybyłych gości. Obchody celebrowali: W-ce Starosta Powiatu Brzeskiego – Jan Golonka, Wójt Gminy Skarbimierz –  Andrzej Pulit, Zastępca Dowódcy 1. Pułku Saperów – ppłk Zbigniew Jarząbek, Kustosz Muzeum Gross-Rosen-  Aleksandra Kobielec, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Andrzej Sowa, ksiądz dziekan Stanisław Grzechynka, przedstawiciele środowisk kombatanckich, Urzędu Gminy, Urzędu Miasta Brzeg, wojska, policji, straży pożarnej, straży gminnej w Skarbimierzu Osiedle, a także szkół Powiatu Brzeskiego, w tym uczniów ze szkoły w Skarbimierzu wraz z opiekunami.

Na wstępie uroczystości głos zabrała W-ce Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół – Marta Zając, a następnie W-ce Starosta Powiatu Brzeskiego – Jan Golonka. W nastrój zadumy i refleksji wprowadził wszystkich ksiądz Dziekan Stanisław Grzechynka, który poprowadził modlitwę. Po podniosłym apelu poległych, nastąpiła salwa honorowa, a na następnie delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty i znicze. Na koniec uczniowie szkoły przy wsparciu chóru Cantate Domino  zaprezentowali krótki program artystyczny. Po uroczystości na wszystkich gości czekał gorący posiłek w postaci gróchówki ufundowanej przez Wójta Gminy Skarbimierz oraz kawa i herbata przygotowana przez Stowarzyszenie “Wilijki” ze Żłobizny.