Uwaga!!! Konkurs!!!

REGULAMIN KONKURSU
Celem konkursu jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, wymieraniem gatunków czy brakiem wody, zachęcenie do prowadzenia trybu życia, który jest bardziej przyjazny dla Naszej planety.
 1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego Dzień Ziemi. Plakat powinien zawierać elementy graficzne i tekstowe, oraz mieć format A3. Technika wykonania pracy jest dowolna. Autorem plakatu może być jedna osoba.
 2. Prace oceniać będzie specjalnie powołane w tym celu jury konkursu.
 3. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe i oceny cząstkowe z
  biologii/przyrody.
 4. Najciekawsze prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w naszej szkole.
 5. W ocenie pracy przede wszystkim będzie oceniane:
  – realizacja tematu konkursu,
  – estetyka wykonania pracy,
  – pomysłowość i oryginalność.
 6. Podpisane (na odwrocie) prace należy dostarczyć do 20.04.2022 r. :
  – klasy I-IV przynoszą prace konkursowe do pani Doroty Kołodziej, gabinet nr 26;
  – klasy V-VIII przynoszą prace konkursowe do pani Urszuli Kwaśnica lub do gabinetu nr 19;
  – klasy I-VIII Szkoły Filialnej w Lipkach pozostawiają prace w oznaczonym miejscu w szkole.
 7. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do ekspozycji przechodzą na własność szkoły (nie będą zwracane).
 8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do plakatu.
 9. Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu odbędzie się 22.04.2022 r.
 10. Wszystkie pytania prosimy kierować do organizatora konkursu: pani Urszuli Kwaśnica i pani Doroty Kołodziej.
ZAPRASZAMY DO UDIAŁU W KONKURSIE
Organizatorzy