UWAGA KONKURS

 Świetlica szkolna działająca przy Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu – Osiedle serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie :
„Widok z mojego okna”
 
Słowo wstępu…
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, która ma miejsce w Polsce oraz z przedłużeniem edukacji zdalnej, postanowiliśmy zorganizować konkurs plastyczny nawiązujący do stosowania się do reżimu sanitarnego. Aktualnie propaguje się wychodzenie z domów tylko w sprawach ważnych, dlatego większość czasu spędzamy w domowym zaciszu. W ten sposób powstał pomysł na zorganizowanie konkursu o tematyce „Widok z mojego okna”.
 
Regulamin konkursu:
 1. Organizator: świetlica szkolna w GZS w Skarbimierzu – Osiedle
 2. Cele konkursu:
 • Rozwijanie aktywności twórczej i kreatywnej dzieci. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
 • Uwrażliwianie dzieci na obecną sytuację epidemiologiczną panującą w Polsce oraz płynący z niej reżim sanitarny.
 1. Uczestnicy:
 – Dzieci z klas I-III
 1. Technika i format prac:
Prosimy o wykonanie prac płaskich o wymiarach kartki A4, techniką dowolną (malarstwo, pastel i inne płaskie techniki barwne z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe, np. kasze, ryż, czy elementy roślinne).
 1. Informacje dodatkowe:
Każda praca powinna mieć przyczepioną metryczkę z danymi uczestnika. Metryczka powinna być wydrukowana lub wyraźnie napisana drukowanymi literami i zawierać: imię i nazwisko autora pracy, klasę do której chodzi uczestnik.
 1. Termin:
 Prace dzieci należy przesłać do dnia 20.01.2020r. drogą mailową na adres mailowy świetlicy szkolnej :  [email protected]
 1. Rozstrzygnięcie konkursu: 22.01.2021r.
 2. Nagrody:
 Laureaci pierwszych trzech miejsc oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody książkowe  i dyplomy.
 1. Zasady oceniania prac:
Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie oceny komisji konkursowej. W ocenie prac zwrócimy uwagę na ogólną estetykę pracy, samodzielność wykonania, pomysłowość i wyobraźnię w zakresie przedstawienia tematu. Zdjęcia prac oraz wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu – Osiedle oraz na szkolnym profilu Facebook.
 1. Uwagi:
Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków regulaminu konkursu oraz jednoczesnym wyrażeniem zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i publikacji zdjęć pracy na stronie internetowej szkoły Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu – Osiedle oraz na szkolnym profilu Facebook.