UWAGA KONKURSY

Szanowna Dyrekcjo, Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!
Mamy przyjemność zaprosić Państwa Szkołę do udziału w: – Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Języka Angielskiego”, – Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Informatyczny”
stworzonych wyłącznie dla szkół podstawowych.
Zasady przeprowadzenia konkursów zostały dokładnie dostosowane do obecnie obowiązujących procedur organizacji roku szkolnego, aby umożliwić ich łatwą i bezpieczną realizację.
Będziemy zaszczyceni Państwa uczestnictwem w tych prestiżowych wydarzeniach i jednocześnie wdzięczni za umożliwienie uczniom współzawodnictwa na poziomie ogólnopolskim.
Zajmujemy się organizacją ogólnopolskich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych. Organizowane przez nas konkursy urozmaicają program zajęć, stanowią cenne rozszerzenie programów nauczania, jednocześnie popularyzując naukę przez zabawę.
Wspieramy i nagradzamy szkoły, nauczycieli i ambitne, uzdolnione dzieci oraz młodzież zarówno za wiedzę jak i za aktywność, samodzielność i wolę współzawodnictwa. Dlatego każdy uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Języka Angielskiego” i „Orzeł Informatyczny” zostanie wyróżniony.
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu otrzymają prestiżowy tytuł „Orzeł Języka Angielskiego” i „Orzeł Informatyczny” wraz z dyplomem i cenną nagrodą.
Konkursy przygotowane przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do 8. Każdy z testów składa się z 21 pytań jednokrotnego wyboru. Skala trudności pytań konkursowych pozwala każdemu uczniowi spróbować swoich sił.
Nagrody W naszym konkursie nie ma przegranych. Uczniowie uczestniczący w ogólnopolskich konkursach, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają dyplom uznania. Najlepsi otrzymają tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, dyplomy i atrakcyjne nagrody.
Każdy nauczyciel odpowiedzialny za organizację konkursu w szkole otrzyma podziękowanie za współorganizację ogólnopolskiego konkursu, a szkoła certyfikat placówki rozwijającej talenty.
Zapraszamy do wspólnej zabawy i intelektualnego współzawodnictwa!!!
– Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Języka Angielskiego” odbędzie się 17 listopada 2020 r. – Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Informatyczny” odbędzie się 19 listopada 2020 r.
Możliwa jest zmiana terminu przeprowadzenia konkursów pod warunkiem, że odbędą się one pomiędzy 17 a 20 listopada 2020 r.
Formularz zgłoszeniowy możecie Państwo wypełnić na stronie www.konkursy-delta.edu.pl
Znajduje się na niej również Zaproszenie i Regulamin.
Zapraszamy również do udziału w konkursach w innowacyjnej formie online. Wszystkie informacje dostępne są na naszej stronie internetowej.
Życzymy sukcesów w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Języka Angielskiego” i „Orzeł Informatyczny” Zespół Delta www.konkursy-delta.edu.pl
e-mail: [email protected]