W NOWYM ROKU:)

DRODZY RODZICE, UCZNIOWIE I PRACOWNICY!
Czego Wam życzyć w Nowym Roku 2022?
Niech nigdy nie opuszcza Was optymizm, nawet w trudnych chwilach.
Rodzinnego szczęścia i samych miłych zwrotów akcji.
Abyście nie musieli się o nic martwić, a radosnych dni było więcej niż tych smutnych.
Serc przepełnionych miłością i dużo pieniędzy, by nigdy na nic wam nie zabrakło.
Słonecznego lata i mroźnej zimy przy kominku.
Byśmy w przyszłym roku znowu się spotkali!:)
p.o. dyrektora Marta Szewczyk
wicedyrektorzy:  Grażyna Burska i Grażyna Przymuszała