Wyprawka szkolna

Informacja dla rodziców dotycząca pomocy materialnej przy zakupie wyprawki szkolnej:http://www.men.gov.pl/index.php/pomoc-materialna/1120-wyprawka-szkolna-w-2014-r