WZNOWIENIE PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Szanowni Państwo Dyrektorzy,od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:od 18 maja br.:
  • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
  • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.
Od 25 maja br.:
  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
  • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.
Od 1 czerwca br.:
  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.
Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, a także udostępnienie tej informacji rodzicom i uczniom.Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.Z wyrazami szacunkuDariusz PiontkowskiMinister Edukacji Narodowej  
Załączniki:
1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b
2.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b
3.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c
4.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c
5.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word
6.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf
7.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word
8.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf
9.      Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word
10.   Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf