Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – informacja

  1. Termin składania Oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – do 22.05.2020 r. –  pliki do pobrania
  2. Wniosek o dopłaty do wypoczynku wypoczynku ZFŚS – do 22.05.2020 r. – pliki do pobrania
Oświadczenie i wniosek można przesłać listownie – pocztą, drogą elektroniczną lub wrzucić do skrzynki znajdującej się  w holu budynku nr 2 GZS w Skarbimierzu-Osiedle (dawne gimnazjum)
Komisja ZFŚS