Zapraszamy na Dzień Otwarty

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle zaprasza dzieci wraz z rodzicami na

DZIEŃ OTWARTY pod hasłem „Nasza szkoła jest wesoła!”,

który odbędzie się w poniedziałek, 21 marca 2016 r. o godz. 17.00. Pragniemy umożliwić Państwu i dzieciom bliższe poznanie naszej placówki oraz jej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.