ZWROT UŻYCZONYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

PROSIMY O ZWROT UŻYCZONYCH NA CZAS ZDALNEGO NAUCZANIA
ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH, ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ UŻYCZENIA.
ZWROTU ZESTAWÓW KOMPUTEROWYC NALEŻY DOKONAĆ PO WCZEŚNIEJSZYM
UMÓWIENIU SIĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, TEL. 77 4113851:
– W PONIEDZIAŁKI: 15.00 – 16.30
– WE WTORKI: 15.00 – 16.00
  
                        ZAPRASZAMY I DZIĘKUJEMY